مرور برچسب

انبار کردن لباس

نکات ضروری در نگهداری و انبار کردن لباس

جامه پوش: چه وسواس خرید داشته باشید و چه لباس های زیاد، بالاخره همیشه مجبورید لباس های تابستانی را زمستان ها ذخیره کنید. کمد لباستان چیزهای زیادی را در خود جای می دهد و گاهاً شما آمادگی لازم برای دست کشیدن از برخی اقلام خاص را ندارید. حال…