مرور برچسب

امیرکبیر

امیرکبیر در لباس سرتیپی

یکی از معماهای روزگار، تصویر چهره مردی است که یکی از نامدارترین و البته خوشنام ترین دولتمردان ایرانی لقب گرفت است. برای یافتن چهره واقعی کمی باید تاریخ را ورق بزنیم. یکی از تصاویری که به صدراعظم اول ناصرالدین شاه منتسب می دانند همین…