مرور برچسب

امپراتوری روم

زمانی که همراه داشتن پیله ابریشم اعدام داشت

جامه پوش: ابریشم، یکی از قدیمی‌ترین الیاف شناخته شده توسط بشر و بر گرفته از کشور پر افسانه چین است. طبق افسانه‌های چینی، ملکه هسی لینگ شی، همسر امپراطور هوانگ تی (که امپراطور زرد نیز نامیده می شد) نخستین کسی بود که به طور تصادفی ابریشم را…