مرور برچسب

الیاف پلاستیکی

شکل گیری قرارداد سبز اروپا

جامه پوش: صنعت نساجی از نظر پایداری، مسیری طولانی را طی کرده است. مزایای حقیقی اتخاذ شیوه های سازگار با محیط زیست توسط کارخانه ها ایجاد شده است و سازمان هایی خواستار پاسخگویی کارخانجات برای اقدامات خودشان شده اند. یکی از این سازمان ها،…