مرور برچسب

الیاف نایلونی

تولید الیاف مصنوعی از نایلون بازیافتی

جامه پوش: شرکت ایتالیایی Fulgar به دنبال موفقیت نایلون بازیافتی Q-Nova، نایلون زیستی Evo و الیاف نایلونی زیست تخریب پذیر Amni Soul Eco، قصد دارد با معرفی نخ Q-Cycle مجموعه محصولات پایدار خود را گسترش دهد. توسعه نخ جدید در خلال پروژه ای…