مرور برچسب

الیاف فوتوکرومیک

نگاهی به کاربردهای الیاف و منسوجات هوشمند

جامه پوش: از حوالی سال 1980، مفهومی جدید با عنوان مواد هوشمند به جریان توسعه بسیاری از علوم و فناوری‌ها پیوست و به لطف حوزه نانو تکنولوژی، الیاف و منسوجات هم از این جریان بی‌بهره نماندند. از آن زمان به بعد، الیاف و منسوجات هوشمند در…