مرور برچسب

الیاف زیست محیطی نساجی

6 نوآوری الیاف نساجی فنلاند برای جایگزینی پنبه

جامه پوش: شش نوآوری جدید الیاف زیست محیطی نساجی متعلق به کشور فنلاند قرار است جایگزین پنبه و ویسکوز شوند. SPINNOVA: توسط شرکت Spinnova توسعه داده شده تا خمیر کاغذ را بدون نیاز به مواد شیمیایی خطرناک و حلال ها، به صورت مکانیکی به الیاف…