مرور برچسب

الیاف الکترونیکی

گرافن، کلید منسوجات هوشمند آینده

جامه پوش: لباس یکی از سه نیاز اساسی انسان است. از زمان ظهور نخست بشر، انسان از لباس های پارچه ای برای خیاطی، چادر، طناب و دیگر لباس های محافظ استفاده می کند. با این حال، پس از آن نساجی تنها برای امور صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. امروزه…