مرور برچسب

الهام براتی

نقش سواد و سلیقه در موفقیت برندها

جامه پوش: الهام براتی، طراح لباس و دانش‌آموخته گرافیک و ارتباط تصویری درباره نیازهای حوزه طراحی برای رسیدن به مرحله برندسازی و موفقیت به هنرآنلاین گفت: چشم‌اندازی که من در حوزه طراحی دنبال می‌کنم، رسیدن به نقطه دارای سبک و امضا بودن است که…