مرور برچسب

البسه کاروان ایران

لباس کاروان ایران در بازیهای آسیایی 2022 را مردم انتخاب می‌کنند!

جامه پوش: کمیته ملی المپیک، انتخاب لباس کاروان ایران در بازی های آسیایی 2022 را به مردم می سپارد. رئیس کمیته ملی المپیک در مورد لباس کاروان ایران برای بازیهای آسیایی 2022 گفت: از برندهای مطرح طرح خواسته ایم و در نهایت طرح نهایی با رای…

سوپرایزی دیگر؛ لباس جدید در توکیو رونمایی می شود

جامه پوش: در حالیکه اغلب کشورهای شرکت‌کننده سرگرم پوشش اخبار مربوط به ورزشکاران هستند، حاشیه‌های پیرامون لباس کاروان ایران در المپیک تمامی ندارد. در حالی‌که طرح انتخاب شده فیروزه‌ای رنگ با انتقادات بسیاری در فضای‌مجازی مواجه شد، طراح…