مرور برچسب

اسید شویی پارچه

ایتالیا خاستگاه اسید شویی پارچه

جامه پوش: فرآیند اسید شویی ابتدا در ایتالیا به وجود آمد و در سال ۱۹۸۶ ثبت اختراع شد. لباس های ساخته شده از پارچه های جین و دنیم سنگین، پارچه های کرباس ردیفی، لباس های بافتنی، پارچه های جناغی سنگین و از این دست با استفاده از روش اسید شویی…