مرور برچسب

استان مرکزی

تفرش شهر ملی درویشی‌ دوزی

جامه پوش: مدیر کل دفتر آموزش و ترویج صنایع‌ دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی برای بررسی تفرش به‌ عنوان شهر ملی درویشی‌دوزی (تفرشی‌دوزی) به این شهرستان سفر کرد. مشاور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در سفر یک‌روزه خود از…