مرور برچسب

احسان زرین آبادی

ضعف حوزه مد و لباس نداشتن تفکر ناب است

جامه پوش: یک فعال حوزه صنعت و دانشگاه در حوزه مد و پوشاک معتقد است که ضعف اصلی صنعت مد و لباس نبود تفکر ناب در کنار بی توجهی مسائل مهمی مانند برندینگ به معنای واقعی آن است. احسان زرین آبادی تصریح کرد: باید صنعت نساجی و پوشاک به صورت…