مرور برچسب

اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

توقف تولید لباس فرم دانش اموزی در واحدهای زیر زمینی

جامه پوش: مراسم امضای تفاهم نامه بین اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و سازمان دانش اموزشی تهران ظهر چهارشنبه 18 خرداد در محل اتحادیه برگزار شد. ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به…