مرور برچسب

آیفون

کفش بازیافتی با فیبر کربن و چاپگر سه بعدی

جامه پوش: یک شرکت نوپا با استفاده از فیبر کربن بازیافتی موفق به تولید کفشی منعطف شده که با چاپگر سه بعدی طراحی و نهایی می‌شود و متناسب با پای خریداران قابل شخصی سازی است. شرکت لور در آمریکا می‌گوید این کفش که با همکاری و دریافت نظرات…