مرور برچسب

آژاکس آمستردام

سه پرنده کوچک روی لباس آژاکس آمستردام

جامه پوش: پشت صحنه انتخاب لباس تیم های بزرگ و ریشه دار دنیا، گاهی اوقات داستان ها و روایت ها و گاهی یک تاریخ نهفته است؛ درست مثل کیت سوم باشگاه آژاکس آمستردام که یک ترانه با سه پرنده کوچک جا دارد. کیت سوم جذاب و خاص باشگاه آژاکس برای فصل…