مرور برچسب

آمریکای شمالی

آسیایی‌ها، بیشتر کفش می‌خرند

جامه پوش: داده‌های آماری سالنامه جهانی ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، آسیایی‌ها بیش از مردم سایر جهان کفش خریده‌اند. در سال ۲۰۲۰، آسیا بیش از ۵۵ درصد از کل کفش تولید شده در جهان را مصرف کرده است. اروپا و آمریکای شمالی نیز با ۱۳.۶ درصد…

بحران در بازار جهانی کفش

جامه پوش: انجمن کفش پرتغال، داده‌های آماری سالنامه جهانی کفش ۲۰۲۱ را منتشر کرده است که نشان می‌دهد تولید و صادرات کفش در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۵.۸ و ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است، داده‌های آماری سالنامه جهانی کفش ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که همزمان با…