مرور برچسب

آلودگی های زیست محیطی

تولید نخ سازگار با شرایط اقلیمی

جامه پوش: نخ AeoniQ متعلق به شرکت HeiQ یک نخ سلولزی با کارآیی بالاست که از الیاف جدید مشتق شده از بیوپلیمرهای سلولزی نسل سوم تولید می شود؛ این نخ در حال حاضر مراحل تولید آزمایشی قبل از تجاری سازی انبوه را پشت سر می گذارد. شرکت HeiQ که…

مزایا و معایب سفید شویی پوشاک

جامه پوش: سفیدشویی فرآیندی است که با استفاده از یک ماده سفید کننده اکسایشی قوی انجام می گیرد. ماده سفید کننده می تواند هیپوکلریت سدیم (sodium hypochlorite) یا پرمنگنات پتاسیم (KMnO4) باشد. یکی از دلایل مهم انتخاب روش های سفید شویی توسط…