مرور برچسب

آلمان+فرانسه+ایتالیا

زارا با بیش‌ترین تفاوت قیمت در نقاط مختلف جهان

جامه پوش: نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد زارا بیش از هر برند دیگری در دنیا، تفاوت قیمت در مرزهای کشور خودش با دیگر کشورها را تجربه می‌کند. بر این اساس متوسط قیمت زارا در زادگاهش، اسپانیا 40 یورو، در آلمان، فرانسه و ایتالیا، 50 یورو و در…