مرور برچسب

آفت کش ها

ظهور مجدد پنبه ارگانیک در روند صنعت مد

جامه پوش: ارگانیک شدن در قرن بیست و یکم چیزی بیش از یک سبک زندگی سالم است که می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. این مسئولیت همه است! صنایع مد نیز باید به سمت ارگانیک شدن حرکت کنند که می تواند برای نجات کره زمین مفید باشد. همه می دانند که…