مرور برچسب

آتش‌سوزی

آتش‌سوزی در تیمچه حاجب‌ الدوله

جامه پوش: تیمچه حاجب‌الدوله از سراهای خیلی قدیمی در بازار است، سقف کاملا مسدودی دارد البته شیشه سقف‌ها کاملا ریخته است. در تمامی مغازه‌ها قفل بود. در ساعت ۰۷:۳۸ صبح امروز یک مورد آتش‌سوزی گسترده در تیمچه حاجب‌الدوله به سامانه ۱۲۵ سازمان…