مرور برچسب

آبگریزی

الیاف وینیل، الیاف ساخت انسان

جامه پوش: الیاف وینیل در واقع نوعی الیاف ساخته شده توسط انسان از پلیمرها یا کوپلیمرهای مونومرهای وینیل جایگزین می باشند و شامل فیبرهای وینیلون، وینیل، ماتریکس وینیلون وینیل (Polychlal) ، ساران و پُلی تترا فلوئورو اتیلن هستند. الیاف وینیل…