محاسبه GSM بدون کاتر

جامه پوش: معمولاً یک بازار پرداز پوشاک از سیستم های تولید پارچه تبعیت نمی کند. بازار پرداز پوشاک با در نظر گرفتن دستورالعمل های لازم (مانند نوع پارچه یا GSM) که توسط خریدار ارائه می شود، موارد مورد نیاز را به بخش بافندگی سفارش می دهد.

در ضمن بازار پرداز پوشاک نمی تواند در مورد محتوای GSM پارچه ها هیچ تضمینی ارائه دهد. اما اگر بازار پرداز از برخی از روش های محاسبه GSM استفاده کند، می تواند به راحتی GSM پارچه را مشخص کند. با توجه به اهمیت این امر در بازار پردازی پوشاک، قصد داریم تا در مورد روش محاسبه GSM صحبت کنیم.
همه بازار پردازان پوشاک باید با روش محاسبه GSM آشنایی داشته باشند، می توان GSM را با استفاده از کاتر GSM یا گاهی اوقات بدون آن محاسبه کرد.

GSM چیست؟

GSM به معنای گرم در متر مربع است و واحد آن gm/m2 می باشد. GSM در پارچه های بافتنی یک عامل بسیار مهم محسوب می شود و با طول گره کنترل می گردد. هر چه طول گره افزایش پیدا کند، GSM هم بیشتر می شود و بالعکس.

کاتر GSM چیست؟

کاتر GSM نوعی کاتر مدور است که 100/1 متر مربع از پارچه را برش می دهد.

برای محاسبه GSM بدون استفاده از کاتر GSM چه روشی وجود دارد؟

برای محاسبه GSM بدون استفاده از کاتر GSM باید بر اساس مراحل زیر عمل کنید:

  1. در ابتدا ۵ تکه از قسمت های مختلف پارچه را با ابعاد ۱۲*۱۲ سانتی متر برش دهید. (طول نمونه باید ۱۲ سانتی متر و عرض آن هم ۱۲ سانتی متر باشد).
  2. وزن هر کدام از نمونه ها را با یک روش اندازه گیری کنید.
  3. حال میانگین وزن نمونه های پارچه را به دست آورید.
  4. ضمناً با ضرب طول و عرض پارچه در هم، مساحت نمونه پارچه را هم محاسبه کنید.
  5. حال می توانید با قرار دادن «وزن متوسط نمونه» و «مساحت نمونه پارچه» در فرمول زیر به راحتی GSM پارچه را محاسبه نمایید.

فرمول محاسبه GSM (بدون استفاده از کاتر GSM)

روش محاسبه GSM بدون استفاده از کاتر GSM - صنعت پارچه, دانش نساجی, دانش تولید, تولید پارچه, پارچه بافی, پارچه

مثال:

فرض کنید ۵ نمونه پارچه با ابعاد ۱۲ در ۱۲ سانتی متر به ترتیب، وزن های ۱.۸، ۲، ۱.۸۵، ۱.۹ و ۱.۹۵ گرمی دارند.
وزن متوسط نمونه های پارچه با ابعاد ۱۲ در ۱۲ سانتی متر، ۱.۹ گرم خواهد بود. این وزن متوسط به صورت زیر به دست می آید:

روش محاسبه GSM بدون استفاده از کاتر GSM - صنعت پارچه, دانش نساجی, دانش تولید, تولید پارچه, پارچه بافی, پارچه

مساحت نمونه پارچه = طول نمونه پارچه × عرض نمونه پارچه = (۱۲×۱۲) = ۱۴۴ سانتی متر مربع.

محاسبه GSM (در صورت استفاده از کاتر GSM)

روش محاسبه GSM بدون استفاده از کاتر GSM - صنعت پارچه, دانش نساجی, دانش تولید, تولید پارچه, پارچه بافی, پارچه

پس GSM پارچه، 131.94 است.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید