10 تفاوت مهم بین تضمین کیفیت و کنترل کیفیت

جامه پوش: براساس تعریف سازمان استاندارد جهانی (ISO)، کیفیت تحقق کامل الزامات محصولات یا خدمات است. سازمان استاندارد جهانی به گونه ای دیگر نیز کیفیت را تعریف می‌کند: کل ویژگی ها یا مشخصات یک محصول یا یک خدمت که توانایی برآورده کردن نیازهای تعیین شده یا ضمنی را دارند.

کیفیت در خریداران مختلف دارای تعاریف متفاوتی است و در واقع بازتاب خواسته های مشتری است. تضمین کیفیت و کنترل کیفیت دو اصطلاح کیفی هستند. ما در این مطلب قصد داریم تا به تفاوت های اصلی بین کنترل کیفیت و تضمین کیفیت بپردازیم.

 

مقایسه بین تضمین کیفیت (Q.A) و کنترل کیفیت (Q.C)

شماره تضمین کیفیت (Q.A) کنترل کیفیت (Q.C)
۱ شامل مجموعه اقداماتی است که برای اطمینان از کیفیت محصولات در فرآیندهای تولید انجام می گیرند. شامل مجموعه اقداماتی است که برای اطمینان از کیفیت مناسب محصولات تولیدی انجام می گیرند. این اقدامات شامل شناسایی نقایص در محصولات تولیدی است.
۲ یک فعالیت کیفی کنش گرایانه است. یک فرآیند واکنشی است.
۳ هدف اصلی از تضمین کیفیت جلوگیری از ایجاد نقایص مختلف در کالاها با تمرکز منظم بر روی فرآیندهای تولید محصولات است. هدف اصلی کنترل کیفیت شناسایی نقص های مختلف در محصولات آماده شده پوشاک است.
۴ در دسته صحت سنجی قرار می گیرد. در دسته اعتبارسنجی جای دارد.
۵ در کل به عنوان یک فعالیت فرآیند محور در نظر گرفته می شود. به عنوان یک فعالیت محصول محور لحاظ می گردد.
۶ تضمین کیفیت قبل از کنترل کیفیت انجام می گیرد. کنترل کیفیت پس از انجام اقدامات مرتبط با تضمین کیفیت صورت می پذیرد.
۷ تائید می کند که کارهای درست با شیوه ای صحیح انجام گرفته است. تائید می کند که محصولات با کیفیت مورد نیاز تولید گردیده اند.
۸ یک فعالیت زمان بر محسوب نمی شود. همیشه یک فرآیند زمان بر به حساب می آید.
۹ هر کسیکه در تیم تولید محصول فعالیت دارد؛ در برابر تضمین کیفیت محصول مسئول است. کار کنترل کیفیت همیشه برعهده یک تیم خاص است که محصولات را برای شناسایی نقایص احتمالی آنها آزمایش می کنند.
۱۰ یک کار کاملاً تیمی است. انجام آن وظیفه تیم ارزیابی و آزمون است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید