چیدمان ماشین های دوخت در صنعت پوشاک

جامه پوش: چیدمان دقیق ماشین آلات نکته ای مهم در راستای دستیابی به هدف تولید در صنعت پوشاک است. به عبارت دیگر، چیدمان دقیق ماشین آلات نسبت مستقیمی با امکان دستیابی به هدف تولیدی دارد. به دلیل اهمیت این موضوع در بخش پوشاک آماده، در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه چیدمان چرخ های خیاطی رایج در صنعت پوشاک برای تولید پولوشرت صحبت کنیم.

توالی روند دوخت پولوشرت در صنعت پوشاک

شماره عملیات دستگاه نیروی انسانی
۱ برگرداندن چاک جلوی پیراهن 1 P/M ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۲ هلالی کردن 1 P/M ۱ اپراتور
۳ دوخت روکار هلالی 1 F/L ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۴ بستن یقه 1 P/M ۱ اپراتور
۵ مطابقت چاک پولوشرت با قسمت جلویی میز کار ۲ دستیار
۶ اتصال چاک پولوشرت به جلوی پیراهن 1 P/M (اتوماتیک) ۱ اپراتور
۷ دوخت روکار چاک پیراهن 1 P/M ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۸ تا کردن و دوختن چاک پیراهن 1 P/M ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۹ انطباق (قسمت های جلو و عقب پیراهن) به هم میز کار ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۱۰ اتصال سرشانه به نوار سرشانه 1 O/L ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۱۱ دوخت روکار سرشانه 1 F/L ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۱۲ چاک یقه بدون نخ 1 O/L ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۱۳ تا کردن و دوختن یقه به چاک جلوی پیراهن 1 P/M ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۱۴ اتصال یقه به بدنه لباس 1 O/L ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۱۵ نواردوزی یقه 1 F/L ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۱۶ اتصال برچسب اصلی 1 P/M ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۱۷ اتصال سجاف آستین به آستین 1 O/L ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۱۸ دوخت روکار روی یقه 2 F/L ۲ اپراتور، ۲ دستیار
۱۹ برش و انطباق میز کار ۲ دستیار
۲۰ اتصال آستین 2 O/L ۲ اپراتور، ۲ دستیار
۲۱ دوخت روکار ۱/۱۶ چاک پیراهن 1 P/M (اتوماتیک) ۱ اپراتور
۲۲ تا کردن و دوختن چاک پیراهن 1 P/M ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۲۳ اتصال برچسب مراقبت 1 P/M ۱ اپراتور
۲۴ دوخت روکار کادر چاک جلوی پیراهن 2 P/M ۲ اپراتور، ۱ دستیار
۲۵ بازرسی از تمامی مراحل گذشته میز کار ۱ اپراتور
۲۶ سجاف دکمه 1 F/L ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۲۷ دوخت درز کناری 2 O/L ۲ اپراتور، ۲ دستیار
۲۸ دوخت نوار جانبی جناغی 1 P/M ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۲۹ تا کردن و دوختن نوار جانبی 1 P/M ۱ اپراتور
۳۰ دوخت روکار نوار جانبی 2 P/M ۲ اپراتور، ۲ دستیار
۳۱ تا کردن و دوختن داخل آستین 1 P/M ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۳۲ دوخت روکار قسمت خارجی آستین 1 P/M ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۳۳ تا کردن و دوختن نوار جانبی 1 P/M ۱ اپراتور، ۱ دستیار
۳۴ ایجاد سوراخ دکمه 1 B/H ۱ اپراتور
۳۵ تعیین جای سوراخ دکمه میز کار ۱ اپراتور
۳۶ اتصال دکمه 1 B/A ۱ اپراتور

بیشتر بخوانید:

نماد نام دستگاه تعداد نیروی انسانی
P/M دستگاه دوخت تخت (مسطح) ۱۸
F/L دستگاه فلت لاک ۶
P/M (اتوماتیک) دستگاه دوخت تخت (اتوماتیک) ۳
O/L دستگاه اورلاک ۸
B/H دستگاه ایجاد سوراخ دکمه ۱
B/A دستگاه اتصال دکمه ۱
اپراتور ۴۰
دستیار ۳۳
تعداد کل دستگاه ها = ۳۷ عدد تعداد نیروی انسانی = ۷۳ نفر

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید