چگونه در تولید یک شلوار بیشتر سود کنیم

جامه پوش: در بخش پوشاک، سود یک سفارش کاملاً به مصرف پارچه آن بستگی دارد. از این رو یک بازارپرداز پوشاک وظیفه دارد تا میزان مصرف پارچه برای سفارش را به درستی محاسبه کند. با توجه به اهمیت این امر در بازارپردازی پوشاک، در این مطلب می خواهیم تا درباره محاسبه مصرف پارچه برای پایین تنه یک لباس بافته شده صحبت کنیم.

محاسبه مصرف پارچه برای پایین تنه یک لباس بافته شده

یک بازارپرداز پوشاک قبل از محاسبه مصرف پارچه برای پایین تنه یک لباس بافته شده باید تمامی قسمت های آن را مشخص کند. معمولاً پایین تنه یک لباس بافته شده شامل قسمت های زیر است:

  1.  قسمت های بدن
  2.  جیب
  3.  پارچه های جیبی
  4. حلقه کمربند

فرض کنید که شرکتی سفارش تولید ۱۰۰۰۰ عدد «پایین تنه جین بافته شده» را با مشخصات مندرج در جدول زیر برای شما فرستاده است. حال با توجه به نمودار اندازه ها، مصرف پارچه این سفارش را محاسبه کنید.

نمودار اندازه ها

طول واقعی برحسب اینچ زاپاس برحسب اینچ اندازه به علاوه زاپاس
طول کلی با در نظر گرفتن ارتفاع دور کمر ۴۴ ۲ ۴۶
پهنای دور کمر ۳۵ ۲ ۳۷
HIP ۴۵ ۲ ۴۷
ران ۱۸ ۲ ۲۰
عرض پایین تنه لباس ۱۳ ۲ ۱۵
طول جیب عقب ۷ ۱ ۸
عرض جیب عقب ۶ ۱ ۷
طول حلقه کمربند ۱.۵ ۰.۵ ۲
عرض حلقه کمربند ۰.۵ ۰.۵ ۱
طول کیسه جیب ۷ ۱ ۸
عرض کیسه جیب ۶ ۱ ۷

روش حل:

در ادامه مقاله درباره مصرف پایین تنه لباس بافته شده به صورت بخش به بخش صحبت می کنیم؛ اما ابتدا مفروضات مسئله را بیان می نماییم:

عرض پارچه = ۵۶ اینچ

(عرض پارچه ۵۶ اینچ است. از آنجایی که در هنگام دوخت نمی توانیم از لبه پارچه استفاده کنیم، بنابراین از همان اول یک اینچ از عرض پارچه را حذف می کنیم و تنها ۵۵ اینچ آن را در نظر می گیریم).

هدر رفت پارچه = ۱۰%

(معمولاً در مورد پارچه های جین هدر رفت پارچه را برابر ۱۰% در نظر می گیریم، اما در مورد پارچه های اسپندکس این مقدار به ۲۵% می رسد).

فرمول های محاسبه مصرف پارچه بافته شده

محاسبه مصرف پارچه برای پایین تنه یک لباس بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, تولید پارچه, پارچه بافی, پارچه

۱- مصرف پارچه برای قسمت های بدن

از فرمول زیر برای مصرف پارچه این قسمت ها به ازای هر دوجین استفاده می گردد:

محاسبه مصرف پارچه برای پایین تنه یک لباس بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, تولید پارچه, پارچه بافی, پارچه

حال عرض بدن = نصف ران به علاوه زاپاس دوخت برابر با ۲۰ است. با توجه به معادله (الف) می توان نوشت:

محاسبه مصرف پارچه برای پایین تنه یک لباس بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, تولید پارچه, پارچه بافی, پارچه

بنابراین پارچه مورد نیاز برای قسمت های بدن، ۲۲.۳۰ یارد برحسب دوجین است.

۲- مصرف پارچه برای جیب عقب (دو عدد)

برای محاسبه پارچه این بخش به ازای هر دوجین از فرمول زیر کمک گرفته می شود:

محاسبه مصرف پارچه برای پایین تنه یک لباس بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, تولید پارچه, پارچه بافی, پارچه

پس به ازای هر دوجین لباس، ۱.۳۶ یارد پارچه برای جیب های عقب لازم است.

۳- مصرف پارچه برای کیسه جیب (دو عدد)

از فرمول زیر می توان برای مصرف پارچه برای کیسه جیب به ازای هر دوجین استفاده نمود:

محاسبه مصرف پارچه برای پایین تنه یک لباس بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, تولید پارچه, پارچه بافی, پارچه

پس به ازای هر دوجین لباس، ۲.۷۲ یارد پارچه برای کیسه های جیب ها لازم است.

۴- مصرف پارچه برای حلقه های کمربند (۵ عدد)

برای محاسبه مصرف پارچه برای این قسمت به ازای هر دوجین از فرمول زیر استفاده می گردد:

محاسبه مصرف پارچه برای پایین تنه یک لباس بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, تولید پارچه, پارچه بافی, پارچه

پس به ازای هر دوجین لباس، ۰.۱۲ یارد پارچه برای حلقه های کمربند نیاز است.

حال با جمع مقادیر به دست آمده در بخش های (ب)، (ج)، (د) و (ه) می توان کل مصرف پارچه را به ازای هر دوجین لباس به دست آورد:

(ب) + (ج) + (د) + (ه) به ازای هر دوجین = (۲۲.۳۰ + ۱.۳۶ + ۲.۷۲ + ۰.۱۲) به ازای هر دوجین = ۲۶.۵ یارد به ازای هر دو جین
بنابراین کل مصرف پارچه برای دوجین این سفارش، ۲۶.۵ یارد است.

کل مصرف پارچه برای ۱۰۰۰۰ قطعه این سفارش (۸۳۳.۳۳ دوجین) لباس، (۸۳۳.۳۳ * ۲۶.۵) = ۲۲۰۸۳.۲۵ یارد به ازای هر دوجین می باشد.

 

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید