چنج اور سریع در صنعت نساجی

جامه پوش: چنج اور (Changeover) به معنی فاصله زمانی بین ارائه آخرین محصول مناسب از آخرین سبک موجود تا عرضه اولین محصول مناسب از سبک جدید است. در واقع دستیابی به اولین محصول مناسب استایل جدید، چالش اصلی چنج اور است. در ضمن چنج اور را از طریق زمان مورد نیاز جهت دستیابی به کارآیی کامل نیز می توان اندازه گیری کرد.

چنج اور سریع در صنعت نساجی - مهندسی نساجی, صنعت نساجی, دانش تولید, تولید لباس, تولید پوشاک

قبل از چنج اور سریع

کاهش زمان چنج اور = افزایش زمان اجرای در دسترس.

چنج اور سریع در صنعت نساجی - مهندسی نساجی, صنعت نساجی, دانش تولید, تولید لباس, تولید پوشاک

پس از چنج اور سریع

افزایش زمان اجرای در دسترس = ظرفیت بیشتر توان عملیاتی.

چنج اور سریع در صنعت نساجی - مهندسی نساجی, صنعت نساجی, دانش تولید, تولید لباس, تولید پوشاک

عملیات چنج اور سریع

فعالیت های داخلی

زمانی اجرا می شوند که ماشین آلات کار نمی کنند و شامل فعالیت هایی می باشند که بدون توقف دستگاه ها قابل انجام نیستند؛ مثل دستگاه پلاگین / پلاگ اوت.

فعالیت های خارجی

زمانی اجرا می شوند که ماشین آلات در حال کار هستند و لزوماً نیازی به توقف ماشین آلات ندارند؛ مثل آماده سازی ماشین آلات در خط چنج اور سریع.

انواع ماشین آلات مورد نیاز برای چنج اور سریع (QCO)

ماشین آلات داخلی

ماشین آلاتی که موقعیت آنها نسبت به سبک قبلی تغییر نمی کند؛ غالباً به تغییرات داخلی نیاز دارند. مثل تغییر نخ، تغییر بوبین، تغییر فوت و غیره.

ماشین آلات QCO

 • نوع 1: کاملاً در خط QCO آماده می شوند.
 • نوع 2: در خط QCO آماده می شوند؛ اما طرح بندی موجود را یدک می کشند.

ماشین آلات سایزبندی

ماشین آلاتی هستند که براساس مجموعه سایزهای سبک جدید تعیین می شوند. به طور کلی ماشین آلات جدیدی که باید راه اندازی شوند، براساس مجموعه سایزهای سبک جدید تعیین می گردند. اینگونه ماشین آلات پس از اینکه مجموعه سایزها آماده شدند، در منطقه بلااستفاده نگهداری می گردند؛ مثل ماشین های دوزندگی فلات لاک با پیوست های ویژه.

مراحل اجرای چنج اور سریع

 • همه کارهای داخلی و خارجی را مشخص کرده و از هم تفکیک کنید.
 • مطمئن شوید که هیچگونه کار خارجی در زمان چنج اور وجود ندارد.
 • ساده سازی تمام کارهای داخلی: ابتدا سعی کنید همه کارهای داخلی را به کارهای خارجی تبدیل نمایید؛ چنانچه امکان پذیر نیست، تلاش کنید زمان را کاهش دهید. مثل آماده سازی اولیه ابزارها و پیوست ها، تنظیمات اولیه ماشین آلات، سازماندهی همه چیز، اجرای عملیات های موازی، اتوماسیون، کاهش کارهای با ارزش افزوده پایین و غیره.
 • ساده سازی تمام کارهای خارجی: سعی کنید زمان انجام کارهای داخلی را کاهش دهید.

برخی از دستورالعمل های کلیدی چنج اور سریع (QCO)

 • پس از نهایی شدن طرح کاغذی و پس از شروع تولید، نمی توان چیدمان دستگاه ها را تغییر داد.
 • طرح بندی جدید را با طرح بندی قبلی مقایسه کنید و ماشین آلات مورد نیاز طرح بندی جدید را انتخاب نمایید (ماشین آلات داخلی، ماشین آلات QCO و ماشین آلات سایزبندی).
 • هیچگونه انحرافی در چینش دستگاه ها نسبت به طرح کاغذی، قابل پذیرش نیست.
 • ماشین آلات QCO باید 100% از خط QCO تهیه شده باشند. این اصل شامل اجرای آزمایشی نیز می شود.

مزایای چنج اور سریع

 • میزان نقص ها و عیوب کاهش می یابد.
 • انعطاف پذیری بالای تولید فراهم می گردد.
 • کاهش موجودی مورد نیاز؛ از این رو هزینه های موجودی نیز کاهش می یابد.
 • زمان چنج اور پایین می آید؛ از این رو زمان بیشتری برای تولید وجود دارد.
 • تحویل به موقع سفارشات به مشتری محقق می شود.
 • تولیدات بیشتر، درآمد بیشتری را به بار می آورد.

روش های کاهش زمان چنج اور

 • بررسی روند چنج اور موجود.
 • مستند کردن روند چنج اور.
 • تجزیه و تحلیل فرآیند و یافتن پیشرفت های احتمالی.
 • برنامه ریزی برای ارتقای فنی کار.
 • آزمایش پیشرفت های برنامه ریزی شده و روش های جدید.
 • پیاده سازی اصلاحات در صورت موفقیت آمیز بودن آنها.

منبع:Textiletuts

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید