چرا دکمه‌ پیراهن‌ های زنانه سمت چپ است؟

جامه پوش: همه ما می‌دانیم کاربرد دکمه‌های لباس چیست، اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که با وجود اینکه اکثر انسان‌ها راست‌دست هستند چرا دکمه‌های پیراهن‌های زنانه در سمت چپ قرار دارند؟

از آن‌جا که بیشتر افراد با دست راست کار می‌کنند، برای آسانی کار، دکمه‌های لباس را سمت راست می‌دوزند؛ البته این موضوع در مورد لباس‌های مردانه کاملاً صادق است، ولی در مورد پوشاک زنانه نیست. باآن‌که بیشتر بانوان نیز مانند آقایان راست‌دست هستند، دکمه لباس‌های زنانه سمت چپ دوخته می‌شود.

آیا منطقی نیست که دکمه‌ها را در سمت راست قرار دهیم؟ پاسخ این سوال ما را به زمان‌های قبل برمی‌گرداند که پوشیدن پیراهن نشان‌دهنده وضعیت اجتماعی و مالی افراد بود. اگر کسی پیراهنی می‌پوشید که دکمه داشت، نشان می داد او یک خدمتکار دارد که آراسته‌اش کند.

چون خدمتکار برای بستن یا گشودن دکمه لباس بانوی خود، می‌بایستی مقابل او قرار می‌گرفت، دوزندگان لباس زنانه معمولاً دکمه لباس را در سمتی قرار می‌دادند که خدمتکار بتواند به‌راحتی با دست راست خود آن‌ها را باز کند یا ببندد. ازاین‌رو، دکمه لباس زنان را سمت چپ می‌دوختند.

هرچند امروزه استفاده از دکمه عمومیت یافته و دیگر خدمتکاران در پوشیدن لباس کمک نمی‌کنند، هنوز هم این اصل به قوت خود باقی مانده و دکمه‌های لباس‌های زنانه سمت چپ دوخته می‌شود.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید