پوشاک در تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر گران شد؟

جامه پوش: نرخ تورم گروه پوشاک و کفش در تیرماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) به ۵۵.۴ درصد رسیده است. البته میزان گران شدن این دو گروه کالایی کمتر از تورم نقطه به نقطه گروه مبلمان و لوازم خانگی بوده است.

بررسی آمار تورم تیر ماه 1400 که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می دهد که از میان ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی، چهار گروه تورم بیش از ۵۰ درصد، چهار گروه تورم بیش از ۴۰ درصد و سه گروه نیز تورم بیش از ۲۰ درصد را در تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده اند. تنها تورم کمتر از ۱۰ درصد متعلق به گروه ارتباطات با تورم ۸ درصدی در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال ۹۹ است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٢,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه ای گروه های اصلی کالاها و خدمات مصرفی-  تیر ۱۴۰۰ نسبت به تیر 1399

 

خوراک و پوشاک در تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر گران شدند؟ | تورم پررنگ کالاها و خدمات مصرفی

 

خوراک و پوشاک در تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر گران شدند؟ | تورم پررنگ کالاها و خدمات مصرفی

منبع: همشهری آنلاین

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید