پاییز HYKE در توکیو

 

“Hideaki Yoshihara” و “Yukiko Ode” طرح‌ های برتر برند HYKE هستند که طراحای خود را از طرح‌های نظامی الهام گرفتند و در طیف رنگی متنوعی تولید نمودند. رنگ قرمز استفاده‌شده در این مجموعه درواقع از رنگ لباس‌ کار روستاییان آمریکایی، در دهه 40 و 50 الگو گرفته‌شده است.  

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید