٣٨درصد جوانان تمایل به خرید پوشاک ایرانی دارند

جامه پوش: بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اولویت ٣٨,٣ درصد از افراد ١٥ ساله و بالاتر در خرید پوشاک، تولید داخل‌ و ٧.٨درصد پوشاک خارجی بوده؛ ضمن اینکه ۱۵.۳ درصد از ایرانی‌ها حداقل یکبار کالای لوکس خریداری کرده‌اند.

گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٩، برای افراد ١٥ ساله و بیشتر با ٤٣٧٠٠ خانوار نمونه شهری و ١٨٨٦٠ خانوار نمونه روستایی و در کل به ٦٢٥٦٠ خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی افراد ١٥ ساله و بیشتر اخذ شده است.

بر این اساس، در سال ١٣٩٩، بیشترین شیوه انتخاب پوشاک افراد ١٥ ساله و بیش‌تر از طریق تماشای ویترین فروشگاه‌های پوشاک با ٨٣,٤ درصد بوده است و ٦.٣ درصد بر اساس پیشنهاد دوستان و نزدیکان، ٥ درصد مطابق مُد در جامعه، ٢.٦ درصد با توجه به شبکه های اجتماعی، ٠.٧ درصد بر اساس تبلیغات پیرامونی، ٠.٢ درصد بر اساس مشاهده برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران، ٠.١ درصد بر اساس برنامه های ماهواره‌ای و ١.٧ درصد بر اساس سایر روش‌ها، پوشاک خود را انتخاب کرده اند.

همچنین اولویت ٣٨,٣ درصد از افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در خرید پوشاک، پوشاک تولید داخل‌ و ٧.٨درصد پوشاک خارجی بوده است و برای ٥٣.٨ درصد افراد نیز اولویت خاصی بین پوشاک داخلی و خارجی وجود نداشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید