مسئولیت های واحد نمونه گیری در صنعت پوشاک

جامه پوش: بخش نمونه گیری در تولید یک سفارش صادراتی در کارخانه نقش به سزایی ایفا می کند و یکی از بخش های اصلی هر کارخانه تولید پوشاکی به حساب می آید. به دلیل اهمیت این بخش، در این ذیل قصد داریم تا در مورد وظایف و مسئولیت های بخش نمونه گیری صحبت کنیم.

مسئولیت های بخش نمونه گیری در صنعت پوشاک
بخش نمونه گیری در صنعت تولید پوشاک، باید کارهای زیر را انجام دهد:

  • دریافت توضیحات درباره جزئیات هر سبک از بازارپرداز
  • بررسی کارآیی الگو
  • تهیه نمونه های مختلف و گرفتن تائیدیه خریدار
  • اطلاع رسانی در مورد مشکلات کیفی مربوطه که در هنگام تهیه نمونه ها برای بخش کنترل کیفیت پیش می آیند.
  • به حداقل رساندن عملیات ها و مصرف مواد اولیه

۱- دریافت توضیحات درباره جزئیات هر سبک از بازارپرداز

این نخستین وظیفه بخش نمونه گیری پوشاک است. در این مرحله فرد مسئول باید کاملاً با جزئیات نمونه مد نظر خریدار آشنا شود. لذا در این گام، بازارپرداز پوشاک باید تمامی موارد مهم مرتبط با نمونه پوشاک، اعم از سبک، سایز، رنگ، شیوه ساخت، شستشو، گلدوزی و غیره را برای پرسنل بخش نمونه گیری توضیح دهد.

۲- بررسی کارآیی الگو

پرسنل بخش نمونه گیری بعد از دریافت تمامی اطلاعات مرتبط با نمونه، باید الگو را براساس دستورالعمل های خریدار که از بازارپرداز پوشاک دریافت کرده اند برش دهند.

۳- تهیه نمونه های مختلف و گرفتن تائیدیه خریدار

پارچه طبق الگوی مشخص گردیده در این مرحله باید برش داده شود و لباس براساس دستورالعمل های خریدار بایستی آماده شود. باید سایر کارها مانند شستشو، گلدوزی، چاپ و غیره نیز براساس دستورالعمل های خریدار انجام شوند. سپس نمونه به منظور تائید برای خریدار ارسال می گردد.

در همین رابطه بخوانید:

به این ترتیب انواع مختلف نمونه ها مثل نمونه اولیه، نمونه تناسبی، نمونه عکس برداری، نمونه فروشنده، نمونه مجموعه سایز، نمونه برتر، نمونه حمل و مواردی از این دست در این بخش ساخته می شوند.

۴- اطلاع رسانی در مورد مشکلات کیفی مربوطه که در هنگام تهیه نمونه‌ها برای بخش کنترل کیفی پیش می‌آیند

این یکی از مهمترین وظایف بخش نمونه گیری است. چنانچه در روند ساخت نمونه مشکلی به وجود بیاید، باید فوراً به کنترل کننده کیفیت (QC) اطلاع داده شود. سپس کنترل کننده کیفیت اقدامات لازم را برای حل این مشکل انجام خواهد داد.

۵- به حداقل رساندن عملیات ها و مصرف مواد اولیه

بخش نمونه گیری در طی روند تولید محصول باید همواره کاری کند که تعداد عملیات ها و مصرف پارچه به حداقل برسد.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید