واردات کفش و انواع منسوجات از پاکستان آزاد شد

جامه پوش: سرپرست اداره شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت با اشاره به آزاد شدن برخی ازکالاها که واردات آنها در سال ۲۰۱۷ با وجود تجارت ترجیحی با پاکستان ممنوع شد گفت: ۱۱۹ ردیف تعرفه وارداتی شامل همه انواع منسوجات و کفش نیز شامل کاهش تعرفه و رفع ممنوعیت هستند.
محمدصادق قنادزاده سرپرست اداره شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت در ارتباط با جزئیات فعال شدن تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان اظهار داشت: تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان از سال ۲۰۰۴ امضا شده است اما در سال ۲۰۱۷ از بیش از ۲ هزار کالاهای مورد توافق برای تجارت میان دو کشور، واردات برخی از آنها به کشورمان ممنوع شد.

وی افزود: ممنوعیت وارادات این کالاها توسط ایران، موجب نارضایتی مقامات پاکستانی شد؛ از طرفی با توجه به قانون و توافق، نباید ممنوعیت های داخلی بر تجارت ترجیحی میان دو کشور لطمه وارد می‌کرد.

سرپرست اداره شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بر این اساس ۱۰۰ کد تعرفه از ۳۱۷ کد تعرفه که تخلیف تعرفه داده شده بود رفع ممنوعیت شد و به سند اولیه بازگشتند.

وی با بیان اینکه در تجارت میان دو کشور در واقع تخفیف تعرفه برای تجارت میان دو کشور ایجاد شده است تصریح کرد: از ۳۱۷ کالا که در کد تعرفه واردات آنها تخفیف داده شده و به طور متوسط تعرفه ۳۲ درصد بود بعد از توافق نامه جدید به طور متوسط حدود ۱۹.۵ درصد کاهش تعرفه داده شده است.

قنادزاده گفت:۱۱۹ ردیف تعرفه وارداتی شامل همه انواع منسوجات و کفش نیز شامل کاهش تعرفه در تجارت ترجیحی میان دو کشور ایران و پاکستان شده است که لیست دقیق آن در سامانه جامع تجارت قرار دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید