هنرمندان طراح لباس و خلق آثار ماندگار

جامه پوش: وجوه افتراق و اشتراک میان هنر مدرن و هنر پست‌مدرن چگونه باعث ایجاد هنر دوران معاصر شده است؟ آیا هنر معاصر مسیر متفاوت و مستقلی نسبت به سبک‌های هنری مدرن و پست‌مدرن در پیش گرفته است؟ آیا هنرمندان طراح لباس معاصر موفق به خلق آثاری ماندگار و تأثیرگذار بوده‌اند؟

این‌ها پرسش های کلیدی هستند که دریافت روشن از پاسخ آنها می‌تواند گامی مؤثر در جهت دهی به رویکرد کلی هنرمندان طراح لباس در زمانه فعلی باشد و چه بسا برای دریافت بهتر از شرایط موجود باید به سراغ رویکردهای مدرن و پست مدرن در میان طراحان مد و لباس رفت.

هرچند بسیاری بر این باورند که پست مدرنیسم مولود مدرنیسم است اما تحولات روش‌شناسی و سبک‌شناسی در تاریخ لباس ایران و جهان حاکی از آن است که همواره جدال میان این دو موجب نوعی ازهم‌گسستگی در دنیای مد معاصر شده است.

از آنجا که طراحی لباس معاصر به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم هنر و متأثر از تحولات روش‌شناسی و سبک‌شناسی در تاریخ هنر است، یافتن اشتراکات و افتراقات این دو دیدگاه (هنر مدرن و هنر پست‌مدرن) می‌تواند گام مؤثری در حل این اختلاف و همسوسازی آن با یکدیگر باشد.

طراحی لباس یک شیوه هنری است که مختص به طراحی پوشاک بوده و با رشد صنعت طراحی مد و لباس طی چند دهه گذشته، تقاضا برای پوشاک و همچنین لباس‌های مدرن به طور روزافزون در حال افزایش بوده است.

امروز، طراحی مد و لباس به حرفه‌ای تخصصی تبدیل شده است که برای فعالیت در آن نیاز به دانش زیادی در زمینه‌های مختلف از سبک زندگی، تاریخ هنر و مد تجارت وجود دارد.

اما پست مدرنیسم در اصل یکی از نگرش‌های بسیار مهم در زمینه فلسفه است که طبیعتاً به فرهنگ و هنر نیز وارد شد. معنای لغوی این کلمه یعنی فراتر از مدرن بودن و در این مسیر گام برداشتن. عصر پست مدرن و آثار آن با ویژگی‌هایی همچون چندگانگی، ناهماهنگی، کنایی و چنین صفاتی شناخته می‌شوند و همچنین نبود استمرار و تضاد در آن‌ها دیده می شود.

در اصل پس از اینکه عصر مدرن برای همیشه باقی نماند و بعد از مدتی بشر سعی کرد به سنت‌های قدیم باز گردد، این فرهنگ ایجاد شد که مفاهیم و آثار مدرن را با مواردی که در گذشته وجود داشته است ترکیب کنند.

این گونه است که فرهنگ پسامدرن به وجود می‌آید و امروزه نیز در صنایع و هنرهای مختلف وارد شده است که یکی از این صنعت‌ها، مد و فشن و به دنبال آن به طراحی لباس بودند. سبک پست مدرن در طراحی لباس تحول چشمگیری ایجاد کرد و هنرمندان بزرگی خود را در این عرصه به چالش کشیدند.

به هر تقدیر دقت در مفاهیم طراحی لباس متأثر از پست مدرنیسم و مدرنیسم می‌تواند باعث ایجاد یک الگوی تازه در زمینه مد و فشن باشد و نبود توجه علمی و تخصصی روی تحولات ایجادشده در حوزه طراحی لباس می‌تواند موجب تخریب ارزش‌های زیباشناسی مد و تأثیر مخرب بر روی رفتارهای اجتماعی به‌خصوص برای جوانان باشد و چه بسا بتوان ریشه میزان کمی و کیفی خلق آثار ماندگار از سوی طراحان این زمانه را در همین جریان جستجو کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید