نمودار جریان بازرسی پارچه بافته شده

جامه پوش: کیفیت اصلی ترین آیتم برای هم محصول است. امروزه خریداران صنعت پوشاک، با بازاریابی محصولات با کیفیت، سعی در جلب رضایت مشتریان خود دارند. لذا بازرسی تمامی بخش های تولید پوشاک برای تولیدکنندگان آن یک الزام محسوب می شود.

بازرسی پارچه یکی از مهمترین بخش های این فرآیند است. بازرسی پارچه هم بر روی پارچه های تریکو و هم بر روی پارچه های بافته شده انجام می گیرد. در این متن ذیل قصد داریم تا روند کاری بازرسی پارچه های بافته شده در صنعت پوشاک را به تصویر بکشیم.

فلوچارت بازرسی پارچه های بافته شده در صنعت پوشاک

دریافت پارچه ها

بازرسی دستی پارچه ها

آزمون GSM

آزمون آب رفتگی

بررسی سایه رنگ

تائید کیفیت پارچه

بیشتر بخوانید:

تمامی مراحل فوق در جدول زیر توضیح داده شده اند:

شماره فرآیند رویه کاری
۱ دریافت پارچه ها در این مرحله تمامی پارچه های بافته شده توسط بازرس پارچه دریافت می شوند.
۲ بازرسی دستی پارچه ها بازرس پارچه تمامی عیوب قابل شناسایی پارچه را مشخص می کند.
۳ آزمون GSM در این مرحله آزمون GSM بر روی پارچه ها انجام می شود؛ امکان دارد این آزمایش با کاتر GSM و یا بدون آن صورت بگیرد.
۴ آزمون آب رفتگی این آزمایش در مورد پارچه های بافته شده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مرحله بازرس براساس نتایج آزمون آب رفتگی، کیفیت پارچه را تائید می کند.
۵ بررسی سایه رنگ در این مرحله سایه رنگ پارچه ها با سایه رنگ مدنظر خریدار مطابقت داده شده و از این نظر ارزیابی می گردند.
۶ تائید کیفیت پارچه سرانجام بازرس کیفیت پارچه در این مرحله برگه گزارش کیفی پارچه را آماده می کند.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید