نقش گلدوزی در تولید پوشاک

جامه پوش: بخش گلدوزی یکی از مهمترین حوزه های صنعت تولید پوشاک محسوب می شود. این فرآیند یکی از کارهای ویژه ای است که با توجه به الزامات خریداران انجام می شود. در گذشته گلدوزی با استفاده از روش های دستی انجام می شد؛ اما امروزه با استفاده از روش های رایانه ای به مرحله اجرا در می آید. امروزه ماشین های گلدوزی رایانه ای در بخش پوشاک آماده، به تولید طرح های بسیار پیچیده در زمانی کوتاه کمک می کنند.

فرآیند گلدوزی در صنعت تولید پوشاک

 • گلدوزی یک دوخت تزئینی است که از آن برای ارتقاء ویژگی ها یا تبلیغ برند بر روی لباس ها استفاده می شود.
 • برخی از سبک های لباس مستلزم گلدوزی جیب، جلو و آستین های لباس هستند، مسئول ناظر بر بخش گلدوزی، دیسک حاوی طرح ها یا نوار گلدوزی را از هماهنگ کننده تولید دریافت می کند.
 • این نوار بر روی دستگاه قرار داده می شود و دستگاه تنظیم می شود تا ۲۰ طرح را براساس ظرفیت دستگاه گلدوزی نماید.
 • ناظر سرعت دستگاه را طوری تنظیم می کند که برای انواع پارچه و طرح گلدوزی مناسب باشد.
 • برگه استاندارد تائید شده به دستگاه چسبانده می شود تا گلدوزی مطابق سبک مورد نظر پیش برود.
 • وقتی کار در بخش گلدوزی به پایان رسید، همه تکه های گلدوزی شده از طریق دستگاه سوزن یاب بررسی می شوند و سپس به قسمت برش ارسال می گردند.
 • سرانجام همه تکه ها در بخش برش جمع آوری گردیده و به خط دوخت منتقل می شوند.
 • بازرس کیفی بخش برش، باید هر تکه گلدوزی شده را از نظر کیفیت و کمیت مورد بررسی قرار دهد.
 • متصدی بخش برش باید از نمودار بسته بندی پیروی کند و اطمینان حاصل نماید که کل موارد برش خورده براساس تعداد و توالی شماره ها هستند.
 • هر تکه پارچه گلدوزی شده ای که برای اصلاح به قسمت گلدوزی برگردانده شود، باید در این گزارش ذکر شود؛ متصدی بخش برش باید اطمینان حاصل کند که هر تکه پارچه گلدوزی شده پس از اصلاح یا تعویض به بسته مربوطه برگردانده می شود.
 • مدیر Q.A (تضمین کیفیت) و متصدی برش باید مطمئن شوند که هر بسته ایی که برای خط دوخت فرستاده می شود، 100% بی نقص و از لحاظ کمی قابل قبول هستند.
 • مسئولیت کامل تضمین کیفیت استاندارد به بخش یا کارخانه گلدوزی سپرده می شود و هر تکه پارچه گلدوزی شده باید از نظر کیفی توسط بخش کنترل کیفی و مدیر کیفیت بررسی گردد. بخش QC باید این گزارش را به صورت روزانه به مدیر کیفی ارائه دهد.
 • قبل از ورود تکه پارچه ها به خط دوخت، متصدی کیفی هر بسته ای که قرار است از دستگاه فلزیاب عبور داده شود را بررسی می کند، او باید مطمئن شود که همه آنها از نظر کیفی و کمی ۱۰۰% قابل قبول هستند.

بررسی کنترل کیفیت گلدوزی

ناظر پس از تنظیم دستگاه در بخش گلدوزی، برخی از نمونه ها را مورد بررسی قرار می دهد تا از درست تنظیم شدن دستگاه مطمئن گردد. اپراتور بخش گلدوزی قبل از تولید عمده، باید Q.C را تائید کند. بازرس Q.C به صورت تصادفی برخی از تکه پارچه ها را از بسته ها درآورده و بازرسی می کند. اگر یک یا چند مورد از تکه پارچه های بازرسی شده معیوب باشند؛ کل بسته رد می شود. اگر هیچ گونه نقصی در بسته ها پیدا نشود؛ بسته برای فرآیندهای بعدی ارسال می گردد. سپس روش بازرسی شبیه همان سیستم Q.C درون خطی می شود.

مسئول بررسی کنترل کیفیت

متصدی / سرپرست / Q.C برش / Q.I گلدوزی

هدف از بررسی کنترل کیفی گلدوزی

از جمله اهداف کنترل کیفی بخش گلدوزی می توان به قابل قبول بودن روند تولید گلدوزی، تولید قطعات گلدوزی عاری از فلز، فرستادن آنها برای بخش دوخت به منظور به حداقل رساندن خطا و کنترل مقدار لباس ها جهت کاهش رد لباس ها به دلیل اشتباهات گلدوزی اشاره نمود.

نتیجه:

 • کار برش بدون وجود هرگونه اشتباه در گلدوزی انجام خواهد گرفت.
 • رد لباس ها به دلیل نقص در گلدوزی به حداقل می رسد.
 • روش تشخیص فلز؛ ایمنی، مطابقت با قانون و کیفیت محصولات را تضمین می کند.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید