نقد ترکیب لباس دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی

جامه پوش: دیدار دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور امنیت ملی امارات، خارج از فضای سیاسی و امنیتی حاوی یک نکته بود که در شبکه های اجتماعی مورد نقد قرار گرفت؛ لباس پوشیدن شمخانی.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، به دلیل ارتباط با مقامات خارجی، از آنجایی که نماینده کشورمان است اگر کمی به ترکیب و اندازه لباس انتخابی شان اهمیت بدهند، برای همه جذاب تر خواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید