نظر رهبر انقلاب در مورد مد و طراحی لباس بانوان

جامه پوش: برای افرادی که هم اعتقادات مذهبی دارند و هم شغل طراحی و مد را برگزیده اند این پرسش همیشه مطرح است که آیا شغل آنان منافاتی با دینداریشان دارد یا خیر؟

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره طراحی و فروش لباس بانوان پاسخ گفته است.

متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح است:

سؤال: شغل من طراحی و فروش لباس بانوان است، آیا این شغل که مربوط به سبک و مد میشه از نظر شرعی اشکال دارد؟

جواب: فی نفسه اشکال ندارد، ولی نباید طرح هایی را که برگرفته از فرهنگ منحط غرب است و با حیاء و عفت عمومی منافات دارد، ترویج کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید