نساجی قلب صنعت ترکیه

ترکیه دسترسی زیادی به پنبه به عنوان یک کشور سنتی  و رو به رشد دارد. این رشد گسترده مزیت اصلی بخش نساجی ترکیه را از طریق تامین بدون وقفه پنبه باکیفیت، که مواد خام اصلی مورد نیاز صنایع نساجی است را فراهم می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید