نخ ریسی سنتی ابریشم، در مهد نوغان داری

جامه پوش: شهرستان راز و جرگلان واقع در استان خراسان شمالی، منطقه ای است که فعالیت نوغانداری در آن، از روزگاران گذشته محل کسب و اشتغال اهالی بوده و طی سال های اخیر نیز انگیزه به انجام و ادامه آن بیشتر شده است.

بیشتر اهالی ترکمن شهرستان راز و جرگلان پس از پرورش کرم ابریشم به کار نخ ریسی پیله های تر ابریشم می پردازند و برای خود لباس های ابریشم می دوزند و یا در بافت فرش استفاده می کنند.

در حال حاضر، نخ ریسی ابریشم، میان ۵۰ خانوار در شهر یکه سعود همچنین روستاهای اشرف دره و باغلق و حتی در میان اهالی ترکمن نشین شهر بجنورد نیز رایج است.

بانوان ترکمن شهرستان راز و جرگلان فصل پرورش کرم ابریشم را پشت سر گذاشته و هم اکنون به نخ ریسی ابریشم تولید شده مشغول هستند. به گفته این بانوان، عملیات نخ ریسی ابریشم ۱۲ مرحله دارد که از جمله این عملیات، تمیز کردن نخ و رنگرزی آن است.

نخ های آماده شده ابریشم، برای دوخت لباس های ستنی و زیبای ترکمنی و یا فرش های زیبای ابریشمی تک رو و دورو مورد استفاده قرار می گیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید