نحوه اندازه گیری سایز دکمه در صنعت پوشاک

جامه پوش: محاسبه اندازه دکمه که آن را برحسب واحدی به نام Ligne می سنجند؛ یکی از وظایف مهم یک بازارپرداز پوشاک است. اندازه نادرست دکمه می تواند یک لباس خوب را به یک لباس معیوب تبدیل کند. به دلیل اهمیت این موضوع در بخش صنعت پوشاک، در این مطلب قصد داریم تا سیستم اندازه گیری دکمه را با ذکر مثال هایی توضیح دهیم.

Ligne (لاین یا خط) چیست؟

Ligne یک کلمه فرانسوی و به معنی «خط» است. در اوایل قرن هجدهم تولید کنندگان آلمانی دکمه آن را به یک مرجع استاندارد تبدیل کردند. Ligne با حرف «L» نشان داده می شود و یک استاندارد شناخته شده بین المللی است. Ligne برای اندازه گیری قطر دکمه مورد استفاده قرار می گیرد.

روش اندازه گیری اندازه دکمه در صنعت پوشاک

برای اندازه گیری اندازه دکمه، باید از واحد ligne به صورت زیر استفاده کرد:

Ligne (L) دکمه = قطر دکمه (برحسب میلی متر)/ 0.635

مثال ۱:

اگر قطر دکمه ۱۵ میلی متر باشد؛ اندازه دکمه چه مقدار خواهد بود؟

راه حل:

در اینجا قطر دکمه = ۱۵ میلی متر است؛ پس

Ligne (L) دکمه = قطر دکمه (برحسب میلی متر)/ 0.635 = 15 / 0.635 = 23.62 = 24 L

بنابراین اندازه این دکمه L24 می باشد.

مثال ۲:

اگر قطر دکمه ۱۹ میلی متر باشد؛ اندازه دکمه چقدر خواهد بود؟

راه حل:

در این مسئله قطر دکمه برابر با ۱۹ میلیمتر است؛ پس

Ligne (L) دکمه = قطر دکمه (برحسب میلی متر)/ 0.635 = 19 / 0.635 = 29.92 = 30 L.

بنابراین اندازه این دکمه L30 است.

رابطه بین Ligne، میلی متر و اینچ

با کمک روش فوق به راحتی می توان اندازه دکمه ها برحسب ligne را از روی قطر آنها به دست آورد.

1 اینچ = L40

شماره Ligne (L) میلی متر (mm) اینچ
۱ ۱۴ ۹.۲ ۰.۳۵
۲ ۱۶ ۱۰.۵ ۰.۴
۳ ۱۸ ۱۱.۶ ۰.۴۵
۴ ۲۰ ۱۲.۵ ۰.۵
۵ ۲۱ ۱۳.۵ ۰.۵۳
۶ ۲۲ ۱۴.۲ ۰.۵۵
۷ ۲۳ ۱۴.۸ ۰.۵۸
۸ ۲۴ ۱۵ ۰.۶
۹ ۲۷ ۱۶.۸ ۰.۶۸
۱۰ ۲۸ ۱۷.۸ ۰.۷
۱۱ ۳۰ ۱۹ ۰.۷۵
۱۲ ۳۲ ۲۰.۵ ۰.۸
۱۳ ۳۴ ۲۱.۵ ۰.۸۵
۱۴ ۳۶ ۲۲.۹ ۰.۹
۱۵ ۴۰ ۲۵.۴ ۱
نحوه اندازه گیری اندازه دکمه در صنعت پوشاک - صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید