نایکی با الهام از طبیعت!

جامه پوش: برند نایکی کلکسیون جدید کفش های کتانی با الهام از طبیعت ارائه کرده است که هر یک از این کفش های کتانی نشان دهنده یک موجود دریایی یا حیوانی در خشکی است ، با الهام از یک موجودات دریایی یا خشکی توسط هوش مصنوعی طراحی شده است، ترکیب رنگ این کفش های نایکی نیز دقیقا با الگویی که از الهام گرفته شده، مطالبقت دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید