موزه سکه بر روی شنل قاجاری

جامه پوش: موزه پوشاک سلطنتی در کاخ موزه سعدآباد پر از لباس های گرانبها و ارزشمند سلطنتی است.

یکی از آثار در معرض نمایش موزه ی پوشاک سلطنتی شنل مخمل زنانه ی سبز رنگ متعلق به اوخر دوره قاجار _ اوایل پهلوی است.  این شنل دارای تزیینات قیطان دوزی با گلابتون های نقره ای به همراه تعداد 55 عدد سکه ی متعلق به ادوار ناصرالدین شاه ، مظفرالدین شاه ، محمدعلی شاه و احمدشاه قاجار است. هم چنین تعدادی سکه مربوط به اوایل سلطنت پهلوی اول که به مناسبت تاج گذاری رضاشاه در سال 1304 شمسی ضرب شده است، بر روی این لباس کار شده است.

هم چنین لازم به ذکر است که تمامی این سکه ها به صورت عناصرتزیینی بر روی شنل و یقه ی آن کار شده است.

تاریخ ضرب تمامی این سکه ها ما بین سالهای 1296هجری قمری تا سال 1310 هجری شمسی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید