معماری قرون وسطا در کفش های زارا

جامه پوش: طراحان کفش برند زارا طراحی عجیب برای کفش به سبک معماران قرون وسطایی طراحی کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید