معرفی پوشاک فروشان نامتعارف به تعزیرات حکومتی

جامه پوش: مدیر اجرایی اتاق اصناف کرمانشاه گفت : بازرسین اتاق اصناف با رصد تمامی تولیدکنندگان و پوشاک‌فروشان؛ موارد نامتعارف را گزارش و به تعزیرات حکومتی و اداره اماکن معرفی می‌کنند.

جلیلیان، مدیر اجرایی اتاق اصناف کرمانشاه گفت : بازرسین اتاق اصناف با رصد تمامی تولیدکنندگان و پوشاک‌فروشان؛ موارد نامتعارف را گزارش و به تعزیرات حکومتی و اداره اماکن معرفی می‌کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه صنف پوشاک هم خود به صورت جداگانه کمیسیون بازرسی دارند که در طول روز، هفته وماه؛ اعضای صنفی خود را رصد می‌کنند.

مدیر اجرایی اتاق اصناف کرمانشاه تصریح کرد: برخی از اعضای صنفی در موارد به دلیل نداشتن جواز کسب و یا ناآگاهی؛ شاید فروش لباس نامتعارف داشته باشند که بیشتر تولیدات خارج از کشور هستند؛ داخل استان چنین تولیدات نداریم.

وی افزود: گزارش خاصی از مردم درباره اعتراض به فلان فروشگاه که لباسی را با مارک خاصی می‌فروشند، نداشتیم. حالا گزارشاتی از بعضی ادارت واصل شده به عنوان مثال از آرم نامتعارف روی لباس، که بررسی و پیگیری شده که در بیشتر موارد حتی خود فروشنده هم نسبت به آن آرم اطلاعی نداشته که منظور از این آرم چی هست.

رعایت ارزش‌ها و احکام الهی و قانون برآمده از آن، از جمله حجاب اسلامی یک ضرورت شرعی و همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، لذا باید با متصدیان واحد‌های صنفی که شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و البسه‌ای مغایر با فرهنگ ایرانی و اسلامی عرضه می‌کنند، برخورد شود .

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید