مجمع عمومی بنیاد ملی مد و لباس برگزار شد

جامه پوش: جلسه مجمع عمومی مؤسسه بنیاد ملی مد و لباس، روز گذشته برگزار و گزارش عملکرد یک سال مؤسسه بنیاد ملی مد و لباس بر اساس استانداردهای حسابرسی، گزارش حسابرس مستقل و گزارش فعالیت‌ها و رویدادهای موسسه بنیاد ملی مد و لباس در سال ۱۳۹۹ ارائه شد.

مجمع عمومی مؤسسات و انجمن‌های مرتبط با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور انسجام و انضباط اداری و مالی بیشتر از سال ۱۳۹۷ به‌صورت مداوم و منظم و با رعایت کلیه قواعد و استانداردهای قانونی برگزار می‌شود و تکالیف قانونی هر مؤسسه نیز توسط کمیته حسابرسی تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.

لازم به ذکر است در این نشست، سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید قبادی مشاور اجرایی معاون هنری، مریم پورشهابی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، هیئت ‌امنا، هیئت ‌مدیره، بازرس قانونی، اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت امور هنری و حسابرس مستقل

منبع: iranmode

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید