مازوکاری به روش انسان نخستین

جامه پوش: دباغی پوست به روش سنتی حدودا سه ماه طول می کشد و شامل مراحل زیر است:

 • شستشو
 • موگیری
 • لش زنی
 • خواباندن در فضله
 • نمک زنی
 • دباغی یا مازوکاری
 • نمک زنی
 • سنگ زنی
 • پینه زنی یا پیه کاری
 • شستشو
 • رنگ زنی
 • سنگ زنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید