لباس یکی از مصادیق اصالت فرهنگ و هنر است

جامه پوش: دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همزمان با روز موزه گفت: در تعاریف امروز، موزه را به‌ مثابه یک رسانه می‌دانند که علاوه‌ بر گردآوری صیانت و انتقال هدف، می‌تواند روایتگر و پیوند دهنده تجربیات و دستاوردهای فرهنگی گذشتگان و معاصران باشد.

سیدمجید امامی تصریح کرد: بنابراین قدرت موزه‌ها را در تداوم آنچه مردمان در فرهنگ و هنر دیرین بر تارک زمان رقم زده‌اند به زندگی امروزی می توان جست.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس ادامه داد: لباس یکی از مصادیق نگاهبان تجربیات گذشته و دربرگیرنده اصالت فرهنگ، هنر و دین هر ملت است که سیر تطور و تحول آن نشان از اسلوبی دارد که برآمده از اندیشه و باور جمعی است.

وی افزود: روز جهانی موزه یادآور قدرت موزه‌ها است و زیبنده است که کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور اعلان دارد که یکی ازعناصر قدرت موزه ها، اصالت فرهنگی و هنری لباس و حجاب است. این امر توجه و سرمایه گذاری بیشتر دولت به ویژه وزارت میراث فرهنگی، شهرداری ها، دانشگاه های مادر و البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را می طلبد.

امامی با اشاره به نقش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در فرهنگ سازی تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی کشور مجمع و کانون تبادل و تعامل تمامی ابعاد و لایه ها و موضوعات در نظام فرهنگی کشور است و حس و کشف این رابطه از جمله رابطه بین سبک پوشش با میراث لباس در یک کشور، در چهارچوب گفتمان شورای فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس ما روز موزه و گنجینه پردازان و گنجینه های فرهنگ ملموس و مادی کشور را به عنوان یکی از مقومات تحول فرهنگ عمومی کشور می پنداریم.

وی افزود: گنجینه ها و موزه ها در دوران کنونی فقط محملی برای تصور تاریخی و گذشته پندار از اصالت ها نیستند، بلکه گنجینه و موزه ها برای آینده مورد توجه قرار می گیرند چرا که بازآفرینی، بازآموزی و الهام گیری از سنت میراث و زیبایی های گذشتگان مانند سوخت حرکت برای خودرو به سمت آینده محسوب می شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در پایان تاکید کرد: اگر ما برای آینده به دنبال گسترش نوآوری و ابداعات و زیبایی‌شناسی هستیم باید به گذشته خود توجه کنیم. یکی از راه کارهای تحول در عرصه لباس و حجاب در دولت مردمی و مبتنی بر تحقق ارزش های الهی و انسانی حجاب، توجه به میراث محجوب، عفیفانه زیبا و اجتماعی شده لباس گذشتگان است.

منبع: iranmode

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید