لباس عزا بر تن کادر درمان

جامه پوش: یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان علی ابن ابیطالب شهر زاهدان با این نوشته بر پشت لباس مخصوص کادر درمان کرونا، احساساتش را از اوج گیری دوباره کرونا به نمایش گذاشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید