فیوزینگ و کاربرد آن در صنعت پوشاک

جامه پوش: فرآیند فیوزینگ نوعی روش جایگزین اتصال پارچه ها به هم است که به صورت گسترده در اتصال آسترلائی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر تولید پوشاک بدون فرآیند فیوزینگ قابل تصور نیست.

انواع فیوزینگ در لباس ها
از سه نوع فرآیند فیوزینگ در تولید لباس ها استفاده می شود که عبارتند از:

  • فیوزینگ معکوس
  • فیوزینگ ساندویچی
  • فیوزینگ مضاعف

۱- فیوزینگ معکوس (Reverse fusing)
در این فرآیند، پارچه آسترلائی بر روی بستر دستگاه فیوزینگ پهن شده و قسمت های متشکل از رزین به سمت بالا هدایت می شوند. سپس پارچه لباس بر روی قسمت مورد نظر پارچه آسترلائی پهن گردیده و عمل فیوزینگ انجام می گیرد. به این کار فیوزینگ معکوس گفته می شود. در این فرآیند، سطح آسترلائی در مقایسه با سطح پارچه لباس نسبتاً کم است؛ در نتیجه پهن کردن صحیح پارچه در این روش دشوار می باشد.

۲- فیوزینگ ساندویچی (Sandwich fusing)
به طور کلی در این حالت فیوزینگ توسط یک دستگاه فیوزینگ پیوسته انجام می گیرد و گرما از دو طرف به پارچه اعمال می شود. در این فرآیند دو جفت پارچه فیوز می گردند؛ یعنی دو آسترلائی بین یا وسط دو پارچه لباس قرار می گیرند. اگر گرما و فشار به درستی اعمال نشود؛ ممکن است چهار لایه به دلیل چسب پس دادن در هنگام فیوزینگ به هم متصل شوند. استفاده از این فرآیند تولید را افزایش می دهد؛ اما فرآیندی زمان بر است. ممکن است لباس ها به هم متصل شده و این باعث عدم رضایت از کار گردد.

۳- فیوزینگ مضاعف (Double fusing)
در این فرآیند دو نوع آسترلائی در طی یک مرحله به پارچه های لباس فیوز می شوند. کنترل دما در حین فیوزینگ بسیار مهم است و باید بتوان قطعات آسترلائی و پارچه لباس را به درستی تنظیم کرد. در حالت کلی از این روش فیوزینگ بیشتر در یقه لباس ها و جلوی کاپشن ها استفاده می شود.

در همین رابطه بخوانید:

معایب فرآیند فیوزینگ
معمولاً دو نوع مشکل در حین فرآیند فیوزینگ به چشم می خورد که در زیر به آنها اشاره می شود:

۱- چسب پس دادن به پشت پارچه
زمانیکه دو قسمت از پارچه به واسطه دما و فشار به هم فیوز می شوند؛ باید دما و فشار تحت کنترل باشد. گاهی اوقات فشار و گرما در هنگام فیوزینگ به درستی کنترل نمی شوند؛ در نتیجه رزین آسترلائی از قسمت پایین تر پارچه عبور می کند که به این مشکل چسب پس دادن به پشت پارچه می گویند.

۲- چسب پس دادن از میان پارچه
هنگامیکه دو قسمت از پارچه به واسطه دما و فشار به هم فیوز می شوند؛ باید دما و فشار تحت کنترل باشد. گاهی اوقات فشار و گرما در هنگام فیوزینگ به درستی کنترل نمی شوند؛ در نتیجه رزین آسترلائی از قسمت بالاتر پارچه عبور می کند که به این مشکل چسب پس دادن از میان پارچه (به روی پارچه) می گویند.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید